Dostawa i zwroty

ZWROT – GRATIS www.natalibielizna.pl ( NATALI bielizna )

 

Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 REGULAMINU składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w  posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt.1 REGULAMINU wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: firma.natali@o2.pl

 

W wiadomości proszę podać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot nalezności.

 

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa w pkt.2 REGULAMINU, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie DOSTAWA oraz PŁATNOŚCI, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru wraz z PARAGONEM przed jego upływem na adres Natali Bielizna, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Pl.Ks.Anny Mazowieckiej 6 lub przez stronę www.szybkiezwroty.pl . Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem zwrot środków zostanie dokonany jedynie na nr konta bankowego wskazanego przez Klienta. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( patrz SERWIS GORSECIARSKI) ; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – Zawartej w drodze aukcji publicznej.

nasz

Proces Wysyłki

Krok pierwszy

Przeglądaj listę kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni produkt. Przy każdym produkcie znajdziesz szczegółowe informacje na jego temat.

Krok drugi

W koszyku zobaczysz dokładnie, jakie wybrałeś produkty i w jakiej ilości. wybierz formę dostawy, płatności, zaloguj się lub uzupełnij dane jednorazowego zakupu

Krok trzeci

Na adres mail podany w zamówieniu będziesz otrzymywał informację co dzieje się aktualnie z Twoim zamówieniem.

Krok czwarty

W przypadku zamówień z opcją wysyłki dostajesz informację w momencie, gdy pakujemy dla Ciebie paczkę. Jeżeli zamawiałeś wysyłkę status oznacza, że paczka rusza w drogę do Ciebie.